Ladies of the Lake. Lady Bird Lake, Austin, Texas.